Tilbake til alle saker

Bygger boliger for fremtiden

Sørlandet Boligbyggelag er med på laget når vi bygger fremtidens boliger på Tingsaker Torv.

– Byggetrinn 1 er med 45 leiligheter, fellesarealer ute og inne, gjestehybler, felles stue, kjøkken, trimrom og base for hjemmebaserte tjenester. Går alt etter planen legges leilighetene ut for salg til våren og byggestart blir like over sommeren. Området det skal bygges på er regulert for til sammen 180 boliger, sier eiendomsutvikler Svein Kaldestad og adm dir i Sørlandet Boligbyggelag, Ole Fritjof Godtfredsen.

Prosjektet er planlagt bygget på sydsiden av Lillesand senter slik at beboere har lett tilgang til butikker, helsetjenester og kollektivtilbud.

Boligprosjektet kan organiseres som borettslag. Leilighetene blir fra 50 til 90 kvadratmeter og skal være for alle aldersgrupper. Leilighetene bygges slik at de tilpasses personer med funksjons- hemminger og andre som er avhengig av omsorgstjenester.

– Vi vil jobbe for å få inn beboere i alle aldersgrupper. Området er sentralt i forhold til kommunikasjon, butikker, helsetjenester, barnehage og skole og det ligger nært turterreng, understreker Kaldestad og viser tegninger av fire tre-etasjes bygg med 12 boenheter i hver.

Vi skal bygge slik at det blir en åpen oase mot vakre Fasterdammen og grøntområdet rundt. Vi ser for oss blant annet lysthus i hagen. Utearealet sammen med alle fellesrom vil bidra til et godt bomiljø og gi økt livskvalitet. I tillegg blir det et sosialt og trygt boområde for alle.
– Svein Kaldestad, prosjektleder

Svein Kaldestad har lang erfaring som eiendomsutvikler etter mange år som prosjektleder i Kruse Smith. Han har vært med på å bygge for beboere som ønsker ekstra service, blant annet Borettslaget Hovedgårdsparken i Vågsbygd og Sameiet Bystranda Park på Tangen i Kristiansand. Dette er boligprosjekter som har lykkes med tilrettelegging for sosialt fellesskap.

– Flotte boligkomplekser, begge deler, og vi mener Lillesand virkelig har behov for et prosjekt av denne typen. Vi håper vi kan få til et pilotprosjekt i Lillesand sammen med kommunen og Husbanken, sier Kaldestad.

Han og Godtfredsen mener at de med Tingsaker Torv tar på alvor at det stadig blir flere eldre i samfunnet, og at denne gruppen vil ha svært variert behov for ulike hjemmehjelpstjenester.

Kaldestad har med hjelp fra Universitet i Agder gjort beregninger på hva kommunen kan spare i omsorgsbudsjettet om beboere bor i bofelleskap, i forhold til at beboere bor i egne boliger.

– Sett at 30 prosent av dem som flytter inn i første byggetrinn på Tingsaker Torv har middels omsorgsbehov – om lag seks timer i uken. Da viser beregninger at kommunen vil spare 1,75 millioner kroner årlig, opplyser Kaldestad.

Artikkel hentet fra "Bolig for alle", Sørlandet Boligbyggerlag nov 2021

Flere aktueltsaker

Se alle artikler

Pelsklingenes favoritt til Lillesand Senter

Nordens største dyrebutikk-kjede har nylig etablert seg på Lillesand Senter, til glede for både firbente “pelsklinger” og deres eiere.

Les mer

Psykolog til Tingsaker Torv

Psykologspesialist Espen Håland valgte å flytte praksisen sin til Tingsaker Torv på grunn av det kollegiale fellesskapet og den sentrale beliggenheten – midt på Agder.

Les mer

Lykkelig i kontorfellesskap

For Fred Gyldenaas i Aritech/Carrier Norge er CoWorks-konseptet til Tingsaker Torv helt perfekt.

Les mer

Nye lokaler til CoWorks

I sommer utvidet vi CoWorks-konseptet vårt med helt nye, lekre lokaler på Tingsaker Torv.

Les mer