Leve hele livet - midt på Agder

På Tingsaker Torv skal vi skape en bydel med kortreist livskvalitet for mennesker i alle aldre. Her får du alt du trenger for å leve hele livet, med lave skuldre og høy livskvalitet: Sjø og skog. Nærhandel og shopping. Kafeer og restauranter. Helse og trening. Skole, barnehage, arbeidsplasser.

Mangfold, helhet og nærhet er viktige stikkord når vi jobber med utvikling av dette flotte området. Her skal vi tilby en rik palett av tilbud og tjenester innenfor de fire stolpene: Bolig, kontor, helse og handel.

Midt på Agder - og trafikknutepunkt

Midt på Agder, rett ved E18 og det sentrale trafikknutepunktet med raske bussforbindelser til Arendal, Grimstad, Kjevik og Kristiansand, er Tingsaker Torv et fremtidsrettet og bærekraftig valg for en rekke virksomheter, ikke minst alle som vurderer samlokalisering. 42 000 mennesker har mindre enn 20 minutters reisevei. Hit kan ansatte innenfor et stort område komme seg raskt til jobb, om ønskelig uten bruk av privatbil. Bra for økonomien og miljøet!

Et lokalt og regionalt tyngdepunkt

Mange aktører har allerede forstått dette og etablert seg på Lillesand Senter. I tillegg til butikker og serveringstilbud, er sykehus med røntgenklinikk, kiropraktorklinikk med treningstilbud og tannhelseklinikk på plass. Etableringen og utbyggingen av Tingsaker Torv legger til rette for, og gir plass til, langt flere aktører, både butikker, kafeer, restauranter og servicetilbud, privat og offentlig virksomhet.

Boliger for alle

Gjennom i alt fire faser vil Tingsaker Torv ta form. På den solrike tomten mellom Lillesand Senter og eksisterende, godt etablert villabebyggelse med grunnskole og barnehage, skal det bygges inntil 180 boliger fordelt på rekkehus, townhouse, lavblokker, terrasseblokker og punkthus med fra 5 til 10 etasjer. Det hele rammes inn av spennende, attraktive og trygge byrom, grønne gårdsrom, gater og torv. Et utmerket valg for den som ønsker å bo moderne og urbant, med idylliske Lillesand sentrum og Sørlandets mange kvaliteter svært lett tilgjengelige: skjærgården og havet, bademulighetene i Langedalsvannet og fantastiske turmuligheter i skog og mark.

Bærekraft

På Tingsaker Torv er alt man trenger i det daglige innen gangavstand, og et godt utviklet kollektivtilbud er i umiddelbar nærhet. Det gjør det enkelt å la bilen stå, og leve mer bærekraftig.

180

BOLIGER
Rekkehus, townhouse, lavblokker, terrasseblokker og punkthus.

35.000

M2
Ferdig regulert utbyggingsområde, til en kombinasjon av næring og bolig

1,8

MILLIONER BESØKENDE
Forventet antall når ferdig utviklet.

100

BUSSAVGANGER
Antall i døgnet, lokalt og regionalt.

Vår visjon handlet om å utarbeide en plan som forener de mange funksjonelle og stedegne kvalitetene for å skape en levende bydel med urbane kvaliteter i naturskjønne omgivelser. Blå-grønne lunger mellom bebyggelsen forankres i Fasterdammen og danner rammer for et inkluderende og mangfoldig område med fokus på livskvalitet for både unge og eldre, der alt du trenger i hverdagen er trygt innen gangavstand. Reguleringsarbeidet handlet om å foredle potensialene som allerede ligger i Tingsaker, og planen legger til rette for utviklingen av en attraktiv bydel tuftet på bærekraftige prinsipper.
– Justin Heyes, hovedarkitekt Embark Arkitekter

Illustrasjonsplan

Tingsaker Torv har et areal på 40 DA. Det ligger sørvendt og solrikt på Tingsaker ved hovedadkomsten til Lillesand. Området er avsatt til sentrumsformål i kommuneplanen, og er regulert til bolig, forretning og kontor.

Horisont Eiendom

Personene bak Tingsaker Torv er Gunnar Malmgård og Svein-Tore Råmunddal i Horisont Eiendom. De har jobbet med prosjektet siden 2012.